Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 2015 tăng 9.5%

nhan ky gui

. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 12 đạt 32. 9 ngàn tỷ đồng, tăng 5. 5% so với tháng trước và tăng 7. 6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu

Vốn điều lệ của VEC sẽ tăng hơn 70 lần trong 3 năm tới
Những điều nên biết về dự án Gem Riverside Quận 2
2015, năm kỷ lục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp toàn cầu
. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 12 đạt 32. 9 ngàn tỷ đồng, tăng 5. 5% so với tháng trước và tăng 7. 6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành trong tháng đạt 2. 6 ngàn tỷ đồng, tăng 1. 5% so với tháng trước và tăng 13. 8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 34. 4 ngàn tỷ đồng, tăng 4. 7% so với tháng trước và tăng 5. 5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung cả năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3,242. 9 ngàn tỷ đồng, tăng 9. 5% so với năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 8. 4%, cao hơn mức tăng 8. 1% của năm 2014). Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 224. 8 ngàn tỷ đồng, tăng 2. 8% so với tháng trước và tăng 9. 7% so với cùng kỳ năm trước

Theo công bố từ Tổng cục Thống kê, tính chung cả năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa tro và doanh thu dịch vụ tiêu dùng th ước tính đạt 3,242.9 ngàn tỷ đồng, tăng 9.5% so với năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 8.4%, cao hơn mức tăng 8.1% của năm 2014). 
Hoạt động bán lẻ hàng hóa trodịch vụ tiêu dùng thm nay khá sôi động, nhất là tháng cuối năm. Mạng lưới phân phối hàng hóa được tăng cường và mở rộng về số lượng và đa dạng về ngành nghề kinh doanh với hệ thống các siêu thị, cửa hàng chuyên doanh, cửa hàng tự chọn… tại nhiều địa phương.
Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chủ động khai thác nguồn hàng, đồng thời tích cực nghiên cứu tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng để bảo đảm phục vụ nhu cầu tiêu thụ về số lượng và chất lượng sản phẩm. Công tác quản lý và thực hiện chính sách về thị trường thương mại được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, thị trường giá cả các mặt hàng thiết yếu ổn định, cùng với sản xuất tăng trưởng nhanh đã góp phần đẩy mạnh hoạt động thương mại trong nước, kích thích tiêu dùng trong dân cư.
Tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 12 ước tính đạt 294.7 ngàn tỷ đồng, tăng 3.3% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng đạt 224.8 ngàn tỷ đồng, tăng 2.8% so với tháng trước và tăng 9.7% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm phương tiện đi lại tăng 5.6% và tăng 10.7%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 3.4% và tăng 14.7%; hàng may mặc tăng 2.8% và tăng 12.9%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 2.8% và tăng 12.2%; lương thực, thực phẩm tăng 2.3% và tăng 10.6%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 12 đạt 32.9 ngàn tỷ đồng, tăng 5.5% so với tháng trước và tăng 7.6% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch lữ hành trong tháng đạt 2.6 ngàn tỷ đồng, tăng 1.5% so với tháng trước và tăng 13.8% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 34.4 ngàn tỷ đồng, tăng 4.7% so với tháng trước và tăng 5.5% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung cả năm 2015, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 3,242.9 ngàn tỷ đồng, tăng 9.5% so với năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 8.4%, cao hơn mức tăng 8.1% của năm 2014). 
Xét theo ngành kinh doanh, bán lẻ hàng hóa năm nay đạt 2,469.9 ngàn tỷ đồng, chiếm 76.2% tổng mức và tăng 10.6% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, một số ngành hàng tăng khá như đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 15%; lương thực, thực phẩm tăng 14.8%; hàng may mặc tăng 13.3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng 12.4%; phương tiện đi lại tăng 10.4%.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2015 ước tính đạt 372.2 ngàn tỷ đồng, chiếm 11.5% và tăng 5.2% so với cùng kỳ.
Doanh thu dịch vụ khác năm 2015 ước tính đạt 370.3 ngàn tỷ đồng, chiếm 11.4% và tăng 7%./.

COMMENTS