Tag: VNPT

VNPT – VinaPhone có tổng giám đốc mới

. Trước đó, vào tháng 5-2015, ông Lương Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty V ...

Chủ tịch VNPT muốn “nhìn thẳng, nói thật”

. Đáng chú ý là tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu năm 2015 của tập ...
2 / 2 POSTS