Tag: vietnam airlines

Vietnam Airlines chốt nhà đầu tư chiến lược tháng này

. “Hiện các nhóm đàm phán của Vietnam Airlines đang triển khai đàm phá ...

“Vietnam Airlines lãi cao thế thì nên xem xét giảm giá vé”

. “Những kết quả mà Vietnam Airlines đạt được trong năm 2015 là rất tố ...
2 / 2 POSTS