Tag: VEC

Vốn điều lệ của VEC sẽ tăng hơn 70 lần trong 3 năm tới

. Mức vốn điều lệ của VEC đến năm 2019 sẽ tăng lên 72. 602 tỷ đồng (ba ...
1 / 1 POSTS