Tag: trị giá 655 triệu euro

Hoàn tất thương vụ Metro Việt Nam trị giá 655 triệu Euro

. Với những mục tiêu mở rộng mạnh mẽ và kinh nghiệm thị trường, BJC sẽ ...

Hoàn tất thương vụ Metro Việt Nam trị giá 655 triệu Euro

. Theo đó, tập đoàn TCC với đại diện là công ty Berli Jucker Public Co ...
2 / 2 POSTS