Tag: tổng giám đốc

Tổng giám đốc Eximbank từ nhiệm

Ngày 10/12/2015, cơ cấu Ban điều hành Ngân hàng Xuất nhập khẩu Việt ...

Ngân hàng NCB có tân Tổng giám đốc

. Không chỉ xử lý thành công những khó khăn cũ để lại, chúng tôi đã nh ...

VNPT – VinaPhone có tổng giám đốc mới

. Trước đó, vào tháng 5-2015, ông Lương Mạnh Hoàng, Giám đốc Công ty V ...
3 / 3 POSTS