Tag: tổng công ty

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn: Lãi trước thuế 2015 gần 184 tỷ đồng

. Qua đó, năm 2016, Tổng công ty phấn đấu tổng doanh thu đạt 3,524 tỷ ...

Duyệt phương án cổ phần hoá Tổng công ty Sonadezi

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ...

“Siêu” tổng công ty có tân Chủ tịch

. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồ ...
3 / 3 POSTS