Tag: Piano store blunders

Công ty Mía đường Nghệ An đầu tư 500 triệu USD nuôi bò sữa tại Nga

. Dự án Tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công ...

Gần 15,7 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư ngoài ngành vẫn đang “kẹt”

. Ba lĩnh vực còn lại, bảo hiểm thoái được hơn 111,7 tỷ đồng, thu về h ...

Samsung đầu tư thêm 600 triệu USD vào TPHCM

. Mục tiêu của dự án là thành lập Trung tâm nghiên cứu phát triển các ...
3 / 3 POSTS