Tag: EVN

EVN chưa đề xuất điều chỉnh giá điện trong năm 2016

. Mặc dù vậy, EVN cam kết sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên bằng mọi bi ...

EVN hoàn thành thoái, giảm vốn khỏi bất động sản, chứng khoán

. Báo cáo tại Hội nghị "Tổng kết năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2 ...

EVN tiếp tục xin tăng giá điện

. Theo EVN, năm 2015 vẫn xảy ra những biến động làm tăng chi phí đầu v ...
3 / 3 POSTS