Tag: dài nhất

TP.HCM ứng phó với hạn hán dài nhất 60 năm qua

. Ngoài cường độ mạnh, El Nino năm 2015-2016 được cho là sẽ kéo dài nh ...
1 / 1 POSTS