Sẽ ưu đãi thuế cho doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin

nhan ky gui

. Ngoài ra cũng sẽ xem xét trao đổi về việc không phải kê khai tính thuế VAT đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế

Doanh nghiệp Việt 2015 và hai kỷ lục vui, buồn
Doanh nghiệp Hà Nội nợ thuế gần 18.700 tỷ
Cả nước có thêm gần 95.000 doanh nghiệp mới trong năm 2015
. Ngoài ra cũng sẽ xem xét trao đổi về việc không phải kê khai tính thuế VAT đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế VAT, việc hướng dẫn ưu đãi thuế nhà thầu đối với hoạt động kinh doanh thương mại phần mềm và bản quyền phần mềm và các quy định về thuế khác nhằm khuyến khích tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào doanh nghiệp start-up thuộc lĩnh vực CNTT, hoặc dựa trên nền tảng CNTT. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cùng với Ủy ban quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin nghiên cứu trao đổi về vấn đề kéo dài thời hạn ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, tối đa không quá 30 năm đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực CNTT sử dụng trên 1,000 lao động

Nhằm tạo ra một số giải pháp, chính sách ưu đãi thuế thúc đẩy ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin (CNTT) tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã có ý kiến nhằm đưa ra nghị quyết về ưu đãi thuế đối với lĩnh vực CNTT.
Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính cùng với Ủy ban quốc gia về Ứng dụng công nghệ thông tin nghiên cứu trao đổi về vấn đề kéo dài thời hạn ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, tối đa không quá 30 năm đối với doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực CNTT sử dụng trên 1,000 lao động.
Bên cạnh đó, sẽ giảm 50% thuế thu nhập cá nhân đối với nhân lực CNTT làm việc trong các doanh nghiệp nói trên. Ngoài ra cũng sẽ xem xét trao đổi về việc không phải kê khai tính thuế VAT đối với sản xuất, kinh doanh sản phẩm và dịch vụ phần mềm không chịu thuế VAT, việc hướng dẫn ưu đãi thuế nhà thầu đối với hoạt động kinh doanh thương mại phần mềm và bản quyền phần mềm và các quy định về thuế khác nhằm khuyến khích tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào doanh nghiệp start-up thuộc lĩnh vực CNTT, hoặc dựa trên nền tảng CNTT.
Tờ trình, dự thảo nghị quyết sau khi được thông qua và lấy ý kiến của các Bộ liên quan và Bộ Tư pháp sẽ được trình Chính phủ trong tháng 01 năm 2016.
Xem toàn bộ văn bản:
CNTT-uu-dai-thue.pdf

COMMENTS