Duyệt phương án cổ phần hoá Tổng công ty Sonadezi

nhan ky gui

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ - Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) theo hình thức bán b

Queen Pearl Marina Complex lựa chọn sáng giá chất lượng cao
2015 sẽ là năm “lịch sử” về số doanh nghiệp thành lập mới
Kinh nghiệm thiết kế nội thất quán cà phê cao cấp
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt phương án cổ phần hoá Công ty mẹ – Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp (Sonadezi) theo hình thức bán bớt một phần vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp.Theo quyết định của Thủ tướng, vốn điều lệ của Sonadezi là 3.765 tỷ đồng. cổ phần phát hành lần đầu là 376.500.000 cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ 244.725.000 cổ phần, chiếm 65% vốn điều lệ; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp 440.900 cổ phần, chiếm 0,12% vốn điều lệ; cổ phần bán đấu giá công khai 131.334.100 cổ phần, chiếm 34,88% vốn điều lệ.Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai quyết định mức giá khởi điểm bán đấu giá cổ phần lần đầu; chỉ đạo Tổng công ty Phát triển Khu công nghiệp tổ chức, triển khai bán cổ phần ra công chúng; khi có đủ điều kiện, thực hiện niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật hiện hành.Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng được thực hiện theo phương thức bán đấu giá tại Sở giao dịch chứng khoán. Cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Tổng công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp là UBND tỉnh Đồng Nai.

COMMENTS