Doanh nghiệp đánh giá xu hướng kinh doanh quý 1/2016 sẽ ổn định và tốt hơn

nhan ky gui

. Trong tháng, cả nước có 2,860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16. 8% so với tháng trước; có 8,615 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng

Báo giá Vệ sinh máy lạnh quận Phú Nhuận trường học
Dự án đất nền Dự án đất nền Bình Mỹ Kim Tâm Hải Huyện Củ Chi – Lợi thế liên kết vùng thuận tiện, tiện ích đa dạng
Top công ty thiết kế nội thất văn phòng diện tích nhỏ cao cấp
. Trong tháng, cả nước có 2,860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16. 8% so với tháng trước; có 8,615 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 80. 6%, bao gồm 1,170 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 7,445 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 999 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 20. Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng cuối năm khả quan hơn những tháng đầu năm, trong đó có 42% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 khả quan hơn quý 3; 19. 5% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 38

Dự kiến quý 1/2016 so với quý 4/2015, có 41% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 17.7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 41.4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.
Số doanh nghiệp giải thể, chấm dứt hoạt động năm 2015 giảm 0.4%
Theo thông tin công bố từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 12, cả nước có 7,901 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 62.8 ngàn tỷ đồng, giảm 15% về số doanh nghiệp và tăng 19.5% về số vốn đăng ký so với tháng trước. Số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 8 tỷ đồng, tăng 40.9%. Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng là 155.3 ngàn người, giảm 2.6% so với tháng trước.
Trong tháng, cả nước có 2,860 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 16.8% so với tháng trước; có 8,615 doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm ngừng hoạt động, tăng 80.6%, bao gồm 1,170 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 7,445 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký; có 999 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động, tăng 20.8%.
Trong năm 2015, cả nước có 94,754 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 60.5 ngàn tỷ đồng, tăng 26.6% về số doanh nghiệp và tăng 39.1% về số vốn đăng ký so với năm 2014 (Năm 2014, số doanh nghiệp giảm 2.7%; số vốn tăng 8.4% so với năm 2013). Bên cạnh đó, có 851 ngàn tỷ đồng vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn trong năm 2015. Như vậy, tổng số vốn đăng ký bổ sung thêm vào nền kinh tế trong năm nay là 1,452.5 ngàn tỷ đồng. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2015 là 1,472 ngàn người, tăng 35% so với năm 2014.
Trong năm nay, cả nước có 21,506 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 39.5% so với năm trước.
Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh trong năm 2015 là 9,467 doanh nghiệp, giảm 0.4% so với năm trước, trong đó phần lớn là những doanh nghiệp quy mô nhỏ có vốn đăng ký dưới 10 tỷ đồng (chiếm 94%).
Số doanh nghiệp gặp khó khăn buộc phải tạm ngừng hoạt động trong năm là 71,391 doanh nghiệp, tăng 22.4% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm 15,649 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn và 55,742 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.
Xu hướng kinh doanh quý 1/2016 sẽ ổn định và tốt hơn
Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy xu hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp những tháng cuối năm khả quan hơn những tháng đầu năm, trong đó có 42% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý 4 khả quan hơn quý 3; 19.5% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 38.2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý 1/2016 so với quý 4/2015, có 41% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 17.7% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 41.4% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định.
Về khối lượng sản xuất, có 44.8% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất của doanh nghiệp quý 4 năm nay tăng so với quý trước; 20,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 34,8% số doanh nghiệp cho rằng ổn định. Về xu hướng quý 1/2016 so với quý 4/2015, có 42.2% doanh nghiệp dự báo khối lượng sản xuất tăng lên; 17.6% số doanh nghiệp dự báo giảm và 40.2% số doanh nghiệp dự báo ổn định. Có tới 9.6% doanh nghiệp dự báo năm 2016 có khối lượng sản xuất tăng so với năm 2015.
Về chi phí sản xuất, có 24.4% số doanh nghiệp khẳng định chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm quý 4 tăng so với quý trước; 10.4% số doanh nghiệp cho biết chi phí giảm và 65.2% số doanh nghiệp cho rằng chi phí ổn định. Xu hướng trong quý 1/2016, có 22.4% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất sẽ tăng so với quý 4/2015; 10.9% cho rằng chi phí giảm và 66.7% số doanh nghiệp dự kiến chi phí sản xuất ổn định.
Về tình hình tồn kho sản phẩm, có 20.4% số doanh nghiệp có lượng tồn kho quý 4/2015 tăng so với quý trước; 31.3% số doanh nghiệp có lượng tồn kho giảm và 48.3% số doanh nghiệp giữ ổn định. Xu hướng quý 1/2016 so với quý 4/2015, có 16.5% số doanh nghiệp dự báo lượng hàng tồn kho sẽ tăng; 29.5% số doanh nghiệp cho rằng lượng hàng tồn kho sẽ giảm và 54.0% số doanh nghiệp dự báo sẽ giữ ổn định.
Dự báo cả năm 2016, có 34.3% số doanh nghiệp cho rằng quy mô lao động tăng so với năm 2015 (37.8% doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, 33.9% doanh nghiệp ngoài Nhà nước và 25.9% doanh nghiệp Nhà nước dự báo quy mô lao động tăng); 57.6% số doanh nghiệp dự báo giữ quy mô lao động ổn định; 8.1% số doanh nghiệp dự báo quy mô lao động sẽ giảm./.

COMMENTS