Doanh nghiệp cá tra không phải nộp hợp đồng xuất khẩu từ ngày 31/12/2015

nhan ky gui

. Sau khi nhận được phản ánh vướng mắc từ VASEP về việc doanh nghiệp thủy sản vẫn phải đăng ký xuất khẩu với Hiệp hội cá tra Việt Nam thì mới đủ điều

EVN chưa đề xuất điều chỉnh giá điện trong năm 2016
“Mãn nhãn” thiết kế căn hộ 3 phòng ngủ Dự án căn hộ cao cấp Vũng Tàu Pearl
Căn hộ sang trọng Gem Riverside Đất Xanh quận 2
. Sau khi nhận được phản ánh vướng mắc từ VASEP về việc doanh nghiệp thủy sản vẫn phải đăng ký xuất khẩu với Hiệp hội cá tra Việt Nam thì mới đủ điều kiện thông quan, ngày 8/01/2016, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) đã gửi Công văn số 52/GSQL-GQ1 tới Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo không thực hiện thủ tục này theo chỉ đạo của Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 31/12/2015. Một trong những nội dung của nghị quyết là Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP là “Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra với Hiệp hội cá tra Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Do vậy, từ ngày 31/12/2015, khi làm thủ tục XK cá tra, DN không phải xuất trình/nộp hợp đồng XK sản phẩm cá Tra đã được đăng ký với Hiệp hội cá tra Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP

Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) vừa có công văn gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo, từ ngày 31/12/2015 , khi làm thủ tục XK cá tra, doanh nghiệp không phải xuất trình/nộp hợp đồng XK sản phẩm cá tra đã được đăng ký với Hiệp hội cá tra Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP. Hồ sơ Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính.
Sau khi nhận được phản ánh vướng mắc từ VASEP về việc doanh nghiệp thủy sản vẫn phải đăng ký xuất khẩu với Hiệp hội cá tra Việt Nam thì mới đủ điều kiện thông quan, ngày 8/01/2016, Cục Giám sát Quản lý về Hải quan (Tổng cục Hải quan) đã gửi Công văn số 52/GSQL-GQ1 tới Hải quan các tỉnh, thành phố thông báo không thực hiện thủ tục này theo chỉ đạo của Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 31/12/2015.
Cục Giám sát Quản lý về Hải quan thông báo, ngày 31/12/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 89/2015/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2015. Một trong những nội dung của nghị quyết là: Chính phủ thống nhất chưa thực hiện các quy định tại khoản 2 Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP là: “Đăng ký hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra với Hiệp hội cá tra Việt Nam theo quy định tại Điều 8 Nghị định này. Cơ quan hải quan chỉ chấp nhận thông quan đối với những lô hàng của hợp đồng xuất khẩu sản phẩm cá tra đã được Hiệp hội cá Tra Việt Nam xác nhận”.
Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký. Do vậy, từ ngày 31/12/2015, khi làm thủ tục XK cá tra, DN không phải xuất trình/nộp hợp đồng XK sản phẩm cá Tra đã được đăng ký với Hiệp hội cá tra Việt Nam theo quy định tại khoản 2, Điều 7 Nghị định số 36/2014/NĐ-CP. Hồ sơ Hải quan thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 16 Thông tư số 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính./.

COMMENTS