Công ty Xổ số tỉnh Tiền Giang: Lương quản lý 730 triệu đồng/năm

nhan ky gui

. Về kết quả thanh tra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, theo số liệu do Công ty cung cấp, tiền lương và các khoản thu nhập khác

Dự án đất nền Park City Xuân An huyện Nghi Xuân không gian thoáng rộng giá hợp lí
Hình ảnh thiết kế thi công nội thất chuyên nghiệp
Những lợi ích khi thiết kế nội thất quán cà phê cao cấp không gian riêng tư
. Về kết quả thanh tra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, theo số liệu do Công ty cung cấp, tiền lương và các khoản thu nhập khác năm 2014 gồm (i) Lương viên chức quản lý có thu nhập bình quân 60. 8 triệu đồng/tháng (730 triệu đồng/năm); (ii) Lương cán bộ công nhân viên thu nhập bình quân 26. 17 triệu đồng/tháng (314 triệu đồng/năm). Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện, năm 2013, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang trích 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển chuyển cho Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Tiền Giang là không đúng quy định

Lương viên chức quản lý tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang có thu nhập bình quân 60.8 triệu đồng/tháng (730 triệu đồng/năm).
Ngày 30/12/2015 Thanh tra Chính phủ đã ra Thông báo số 3957/TB-TTCP về trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang trong việc thực hiện pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng​.
Về kết quả thanh tra tại Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang, theo số liệu do Công ty cung cấp, tiền lương và các khoản thu nhập khác năm 2014 gồm: (i) Lương viên chức quản lý có thu nhập bình quân 60.8 triệu đồng/tháng (730 triệu đồng/năm); (ii) Lương cán bộ công nhân viên thu nhập bình quân 26.17 triệu đồng/tháng (314 triệu đồng/năm).
Ngoài ra, đoàn thanh tra còn phát hiện, năm 2013, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang trích 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển chuyển cho Quỹ đầu tư phát triển Tỉnh Tiền Giang là không đúng quy định. Năm 2014, Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang trích 60 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển khi đã được Nhà nước đầu tư đủ vốn điều lệ là trái quy định. Công ty còn phải nộp bổ sung ngân sách Nhà nước 38.8 tỷ đồng về khoản chênh lệch do trích quỹ dự phòng tổn thất đầu tư tài chính vượt mức quy định đối với việc trích dự phòng đầu tư tài chính dài hạn đối với khoản đầu tư tại CTCP BOO nước Đồng Tâm đến 31/12/2014./.

COMMENTS