Chưa áp dụng một số quy định của “nghị định cá tra”

nhan ky gui

. Bộ NN-PTNT cho biết Chính phủ đã đồng ý chưa thực hiện quy định tại điểm b và điểm c, khoản 3, điều 6 của nghị định cá tra, nghĩa là doanh nghiệp kh

Hết 2015 phải thoái trên 16 nghìn tỷ ở 5 lĩnh vực nhạy cảm
Dự án Vinhomes Golden River đứa con cưng của Vingroup
5 lý do nên chon mua căn hộ Flora Fuji
. Bộ NN-PTNT cho biết Chính phủ đã đồng ý chưa thực hiện quy định tại điểm b và điểm c, khoản 3, điều 6 của nghị định cá tra, nghĩa là doanh nghiệp khi xuất khẩu sản phẩm cá tra chưa phải áp dụng quy định về tỷ lệ mạ băng. Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, nội dung chính của dự thảo nghị định sửa đổi nghị định cá tra là đề xuất kéo dài thời gian áp dụng VietGAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương đến 31-12-2017; nâng hàm lượng nước tối đa trong sản phẩm cá tra phi lê xuất khẩu từ 83% lên 86% và tỷ lệ mạ băng tối đa từ 10% lên 20%. Trong ảnh là công nhân chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp – Ảnh Trung Chánh. Ngoài quy định trên, Chính phủ cũng thống nhất chưa thực hiện quy định các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải đạt chứng nhận VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt)  hoặc các chứng nhận quốc tế tương đương phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam

Chính phủ đã đồng ý với kiến nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) là chưa áp dụng một số nội dung của Nghị định số 36/2014/NĐ-CP, thường gọi là nghị định cá tra , trong đó có quy định về tỷ lệ mạ băng và hàm ẩm vốn gây ra rất nhiều tranh cãi suốt thời gian qua.
 
Chính phủ đồng ý chưa áp dụng quy định mạ băng và hàm ẩm để chờ ban hành nghị định sửa đổi thay thế nghị định cá tra. Trong ảnh là công nhân chế biến cá tra xuất khẩu tại một doanh nghiệp – Ảnh: Trung Chánh
Bộ NN-PTNT cho biết Chính phủ đã đồng ý chưa thực hiện quy định tại điểm b và điểm c, khoản 3, điều 6 của nghị định cá tra, nghĩa là doanh nghiệp khi xuất khẩu sản phẩm cá tra chưa phải áp dụng quy định về tỷ lệ mạ băng.
Nghị định này quy định “tỷ lệ mạ băng (tỷ lệ nước mạ băng trên tổng trọng lượng) đối với sản phẩm cá tra xuất khẩu phải phù hợp với quy định của nước nhập khẩu. Các trường hợp khác, tỷ lệ mạ băng không vượt quá 10% và hàm lượng nước tối đa không được vượt quá 83% so với khối lượng tịnh (khối lượng cá tra phi lê sau khi loại bỏ lớp mạ băng) của sản phẩm”. Theo Bộ NN-PTNT, doanh nghiệp chưa phải áp dụng quy định này trong khi chờ đợi Chính phủ ban hành nghị định mới, sửa đổi nghị định cá tra, trong thời gian tới.
Ngoài quy định trên, Chính phủ cũng thống nhất chưa thực hiện quy định các cơ sở nuôi cá tra thương phẩm phải đạt chứng nhận VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt)  hoặc các chứng nhận quốc tế tương đương phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Chính phủ cũng đồng ý chưa thực hiện quy định đăng ký hợp đồng xuất khẩu cá tra qua Hiệp hội Cá tra Việt Nam (VN Pangasius) là điều kiện bắt buộc để hải quan chấp nhận cho thông quan các lô hàng xuất khẩu.
Trước đó, Bộ NN-PTNT đã đề xuất với Chính phủ sửa đổi nghị định cá tra, trong đó có một số nội dung như đã nêu ở trên.
Theo tìm hiểu của TBKTSG Online, nội dung chính của dự thảo nghị định sửa đổi nghị định cá tra là đề xuất kéo dài thời gian áp dụng VietGAP hoặc các tiêu chuẩn tương đương đến 31-12-2017; nâng hàm lượng nước tối đa trong sản phẩm cá tra phi lê xuất khẩu từ 83% lên 86% và tỷ lệ mạ băng tối đa từ 10% lên 20%.
Đồng thời. Bộ NN-PTNT cũng đề xuất điều chỉnh từ đăng ký hợp đồng xuất khẩu với VN Pangasius sang hình thức kê khai hợp đồng xuất khẩu mỗi tháng một lần với cơ quan chức năng của bộ.
Tuy nhiên, theo Bộ NN-PTNT, đơn vị này cần thêm thời gian để tiếp tục hoàn thiện nghị định sửa đổi nghị định cá tra trước khi trình Chính phủ ban hành nghị định mới thay thế nghị định hiện hành.
Trung Chánh
tbktsg

COMMENTS