Cả nước có thêm gần 95.000 doanh nghiệp mới trong năm 2015

nhan ky gui

. Như vậy, cả năm 2015, Việt Nam đã có 94. 754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 30% so với số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2014. Theo số liệ

Vì sao doanh nghiệp Việt đang nhỏ dần?
Vingroup tiếp tục là doanh nghiệp tư nhân Việt Nam nộp thuế lớn nhất
Sẽ ưu đãi thuế cho doanh nghiệp ngành công nghệ thông tin
. Như vậy, cả năm 2015, Việt Nam đã có 94. 754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 30% so với số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2014. Theo số liệu của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 12, cả nước có thêm 7. 901 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 20% so với tháng trước. Riêng trong tháng 8/2015, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 84% với vốn đăng ký tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014

Cả năm 2015, cả nước có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 30% so với số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2014.
Theo số liệu của Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), trong tháng 12, cả nước có thêm 7.901 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng gần 20% so với tháng trước.
Như vậy, cả năm 2015, Việt Nam đã có 94.754 doanh nghiệp thành lập mới, tăng gần 30% so với số doanh nghiệp thành lập mới của năm 2014. Một trong những nguyên nhân chính của lượng thành lập mới tăng nhanh này được cho là nhờ sự thông thoáng từ Luật Doanh nghiệp mới.
Cụ thể, nếu tính từ ngày Luật Doanh nghiệp có hiệu lực (1/7) cho đến ngày 15/12, đã có tổng số gần 47.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Riêng trong tháng 8/2015, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 84% với vốn đăng ký tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm 2014.
Dù doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp còn đối mặt với nhiều khó khăn. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tính chung 11 tháng, đã có trên 71.000 doanh nghiệp phải giải thể, phá sản hoặc tạm dừng hoạt động./.
chính phủ

COMMENTS